KARTOR

Kartlösningar för besöksnäring. Bland våra produkter finns den populära turist- och besökskartan.

Läs mer

INFARTSTAVLOR

Våra infartstavlor i kombination med besökskartan ger enhetlig information. Vi erbjuder även egen produktion av stativ.

Läs mer

KONTAKT

Telefon 070-665 26 74
E-post info@kartbolaget.se

Box 14, 733 21 Sala

Infartstavlor

Våra infartstavlor framställs enkelt och kostnadseffektivt då vi utgår från samma grundmaterial som våra besökskartor. Infartstavlorna i kombination med besökskartan ger en enhetlig information då man har samma koordinatsystem och gaturegister, vilket gör det lättare att känna igen sig.

Kartställ