KARTOR

Kartlösningar för besöksnäring. Bland våra produkter finns den populära turist- och besökskartan.

Läs mer

INFARTSTAVLOR

Våra infartstavlor i kombination med besökskartan ger enhetlig information. Vi erbjuder även egen produktion av stativ.

Läs mer

KONTAKT

Telefon 070-665 26 74
E-post info@kartbolaget.se

Box 14, 733 21 Sala

Kartor

Vi är ett svenskt medieföretag med specialinriktning mot kartrelaterade besöksmedier och produkter. Verksamheten bygger på flerårig erfarenhet där vår samlade kompetens inom försäljning, layout, produktion och distribution ger våra kunder trygghet.

Idag samarbetar Kartbolaget med ett flertal kommuner runt om i Sverige där vi levererar marknadsanpassade kartlösningar för turist- och besöksnäring. Andra uppdragsgivare är organisationer som till exempel industriområdesföreningar eller idrottsföreningar.

Kartor